# کلمات_کلیدی_:_مخاطب،_مخاطب_منفعل،_برجسته_سازی،_جام

مخاطب فعال کیست؟

دیدگاه مخاطب منفعل بیان می‌دارد که مردم به‌آسانی و به‌طور مستقیم تحت تأثیر رسانه‌ها قرار می‌گیرند.[1] پیشینه این دیدگاه که در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 523 بازدید