# عدم_تولید_فکر_و_تصمیم

عدم تولید فکر و تصمیم

یشنهاد به مهران مدیری - سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴مخالف خروج فرزندانم از کشور شدم - دوشنبه بیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید