حسین ابوالحسن تنهایی جامعه‌شناس

 

    ۶طرح‌های پژوهشی

    ۷زندگی

    ۸کتابها

    ۹مقالات حوزه جامعه شناسی

    ۱۰مقالات حوزه عرفان

    ۱۱مصاحبه‌ها

    ۱۲سخنرانی‌ها

    ۱۳منابع

 

تحصیلات

 

    دوره تخصصی در دوره دکتری در رشته‌های روانشناسی اجتماعی و نظریه‌های جامعه شناسی درسال ۱۹۸۰میلادی از دانشگاه بین‌المللی ایالات متحده

    دکترای تخصصی جامعه‌شناسی و انسان شناسی در سال ۱۹۸۱از دانشگاه بین‌المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو

    کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و انسان شناسی درسال۱۹۷۸از دانشگاه بین‌المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو

    کارشناسی روان‌شناسی و فلسفه از دانشگاه اصفهان در سال۱۳۵۳شمسی

    دارای توصیه نامه علمی و حرفه‌ای (مجوز تدریس) از پروفسور برجسته و بنیانگذار مکتب کنش متقابل نمادی جرج هربرت بلومر

 

افتخارات علمی

 

    معرفی شده به عنوان مدرس دوره عالی تدریس نظریه‌های جامعه شناسی توسط پروفسور هربرت بلومر ۱۹۸۰میلادی

    چهره ماندگار شهر کرج در تابستان ۸۷

    پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، پاییز ۸۷

    پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، زمستان ۸۷

 

سوابق اجرایی

 

    کارشناسی مشاورت اجتماعی ریاست جمهوری، ۶۲-۱۳۶۱

    معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ۶۸-۱۳۶۵

    رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ۷۶-۱۳۷۰

    مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۸۳- ۱۳۸۰

    رئیس دانشکده و رئیس مجتمع ولی عصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۸۴-۱۳۸۳

    مدیر گروه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ۸۸-۱۳۶۹

    مدیر مسئول فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان از سال ۱۳۸۴تا کنون

 

سوابق آموزشی

 

    استاد یار پایه ۲۴و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

    مدرس دروس جامعه شناسی در دانشگاه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا، ۱۹۸۰-۱۹۷۹میلادی، مقطع کارشناسی

    استادیار تمام وقت دانشگاه شیراز، بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی، ۶۴- ۱۳۶۲شمسی، مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی

    استادیار تمام وقت دانشگاه تربیت معلم تهران، گروه جامعه شناسی، ۷۶- ۱۳۷۳شمسی، مقطع کارشناسی

    استادیارتمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ۶۸- ۱۳۶۵شمسی، مقطع کارشناسی

    استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ۷۴- ۱۳۶۸شمسی، مقطع کارشناسی ارشد

    استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی از ۱۳۷۶شمسی تا کنون، مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی

    استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۷۳- ۱۳۷۰شمسی، مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

    استاد مدعو دانشگاه تربیت معلم اراک، ۷۲-۱۳۶۹شمسی، مقطع کارشناسی

    استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از سال ۱۳۷۸شمسی، مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

    استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان از سال ۷۳- ۱۳۶۸شمسی، مقطع کارشناسی و از سال ۱۳۸۵شمسی مقطع کارشناسی ارشد

    استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ۱۳۸۹ - ۱۳۷۶شمسی، مقطع کارشناسی ارشد

    استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن، از سال ۱۳۸۸شمسی، مقطع کارشناسی ارشد

    استاد مدعو دوره‌های آموزشی گفتگوی تمدن‌ها، در ابتدای تأسیس تا

 

سابقه تدریس

 

    نظریه‌های جامعه شناسی

    نظریه‌های انسان شناسی

    مسایل اجتماعی در ایران

    آسیب شناسی اجتماعی

    جامعه شناسی دین

    جامعه شناسی معرفت

    اندیشه‌های متفکرین مسلمان

    تاریخ اندیشه انسان شناسی

    نقد نظریه‌های معاصر

    تلفیق نظریه‌های معاصر

 

استاد راهنمای ۱۱۰عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی

طرح‌های پژوهشی

 

    مطالعه اجتماعی و اقتصادی شهر ماهان، با حمایت استانداری کرمان، ۷۸-۱۳۷۷

    مطالعه حاشیه نشین‌های صالح آباد و ولی آباد اراک، با حمایت سازمان برنامه و بودجه اراک ۷۳-۱۳۷۲

    مطالعه پرخاشگری در قشر حاشیه‌ای پاکدشت، فصلنامه جامعه شناسی آشتیان سال اول، شماره ۱، ۱۳۸۴

    مطالعه جامعه شناسی معرفت طبقه‌ای و اجتماعی در تاریخ ایرانیان (در حال اجرا)

 

زندگی

 

پس از گذراندن تحصیلات دوره ابتدایی و متوسطه و دریافت درجه لیسانس در رشته روان‌شناسی و فلسفه راهی آمریکا شد و به دریافت درجه فوق لیسانس در رشته جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی نایل شد. وی در سال ۱۹۸۱میلادی موفق به اخذ درجه دکترا در رشته جامعه شناسی و انسان شناسی زیر نظر هربرت بلومر، پایه گذار مکتب کنش متقابل نمادین گردید و از طرف او مجاز به تدریس نظریه‌های جامعه شناسی شد. او سپس به توصیه بلومر به تدریس و نگارش مباحث نظریه‌های جامعه‌شناسی پرداخته و هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه جامعه شناسی در دوره‌های کارشناسی، ارشد و دکتری در واحد تهران مرکزی است. دانشجویان وی، چنان تحت تأثیر اندیشه‌ها و شرح برداشت‌های وی از نظریات جامعه شناسی می‌شوند که بعد از مدتی ایشان را یگانه شارح نظریات جامعه شناسی در ایران می‌پندارند. شرح پذیرفته شده نظریات جامعه شناسی در دانشگاههای ایران، پذیرای آراء و شرح جدید تنهائی نیست، بطوری که امروزه بسیاری از اساتید مطرح جامعه شناسی حتی حاضر به خواندن آثار او و معرفی آنها به دیگران جهت نقد و بررسی هم نیستند. چراکه با این کار زمینه مخالفت با خود را فراهم خواهند کرد. به عنوان نمونه، ایشان برداشت دترمینیستی ماتریالیستی از اندیشه‌های مار کس را نقد می‌کند و مارکس را یک دیالکتیک گرای چند سببی می‌خواند. اندیشه ورزی تنهائی با یک انسجام خاص و برخورداری از درک عمیق فلسفی از نظریه‌ها همراه‌است. امروزه جامعه علمی کشور به خصوص جامعه شناسی دانشگاهی ایران، تشنه چنین رویکردها، برداشت هاو اندیشه‌های جدید و متحول در نظریه پردازی است. نگاهی جامع به تنهایی نشان می‌دهد که دادن لقب "پدر جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی" نه تنها شایسه اوست بلکه ایشان را می‌توان "پدر جامعه شناسی نوین ایران" نیز نامید. تنهایی در محضر اساتید عرفان شیعی تلمذ موشکافانه نموده وی از طرف دکترنورعلی تابنده مجاز در تدریس این رشته نیز گردیده‌است. او با کشف رابطه‌های چندجانبه میان نظریه‌های عرفانی و جامعه‌شناختی، به بازپروری و گسترش جامعه‌شناسی دینی و عرفانی همت گمارده‌است.

کتابها

 

    جامعه شناسی عرفانی در اندیشهٔ عرفای مسلمان، حسین ابوالحسن تنهایی، تهران: بهمن برنا،۱۳۸۶

    جامعه شناسی نظری "مبانی، اصول و مفاهیم": مطالعه‌ای در باب جامعه شناسی معرفت علم جامعه شناختی، حسین ابوالحسن تنهایی، تهران: بهمن برناچاپ سوم ۱۳۸۹: مطالعه این کتاب برای فهم نظریه‌های مختلف جامعه شناسی و دلایل اختلاف برداشت مکاتب مختلف از یک واقعه اجتماعی واحد می‌تواند مفید واقع گردد. برای دانشجویانی که تنها نظریه‌ها را در محفوظات سپرده‌اند ولی در ارتباط میان نظریه‌ها نا کام مانده‌اند می‌تواند افقی روشن به سوی انسجام بخشی تفکرات اجتماعی آنها باز نماید.

    جامعه شناسی نظری، 1392، با ویرایش جدید بیشتر فصول و اضافه کردن سه فصل جدید، حسین ابوالحسن تنهایی، تهران:نشر بهمن برنا

    جامعه شناسی فلسفی- دینی در غرب باستان همراه مطا لعه‌ای در دینامیسیم تفکیک یافتگی و قشربندی اجتماعی، حسین ابوالحسن تنهایی، تهران: بهمن برنا،۱۳۸۲

    جامعه شناسی تاریخی نظریه‌های متفکرین مسلمان، جامعه شناسی و انسان شناسی نزد متفکرین مسلمان، حسین ابوالحسن تنهایی، تهران: بهمن برنا،۱۳۸۹(چاپ دوم)

    هربرت بلومر و کنش متقابل گرایی نمادی (نگاه اول)، حسین ابوالحسن تنهایی، تهران: بهمن برنا ۱۳۸۸: در این کتاب با اساسی ترین و بنیانی ترین دیدگاه‌های نظری بلومر از نگاه برخی اندیشمندان بزرگ اشنا خواهید شد.

    جامعه شناسی پیشقراول در غرب جدید: مدرنیته آغازین، حسین ابوالحسن تنهایی، تهران: بهمن برنا،۱۳۸۸ (چاپ دوم)

    جامعه شناسی دینی در شرق باستان، حسین ابوالحسن تنهایی، تهران: بهمن برنا،۱۳۹۰(چاپ دوم)

    شیوه تنظیم پایان‌نامه با تاکید بر روش کمی ، حسین ابوالحسن تنهایی، با همکاری دکتر نکهت، تهران: نشر همیار، 1378

    شیوه تنظیم پایان نامه با تکید بر روش کیفی،حسین ابوالحسن تنهایی با همکاری دکتر نکهت، تهران: نشر بهمن برنا، 1390

    درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه شناسی، حسین ابوالحسن تنهایی، تهران: نشر مرندیز. چاپ ششم ۱۳۸۹: این کتاب به دانشجویانی که به صورت ابتدایی قصد آشنایی با نظریه‌ها و مکاتب جامعه شناسی را دارند پیشنهاد می‌گردد. در واقع می‌توان این کتاب را مقدمه فهم کتاب"بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن درجامعه شناسی: دوران مدرنیته میانی" دانست.

    درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی،1392، چاپ هفتم، تهران: انتشارات مرندیز و بهمن برنا

    نظریه‌های جامعه شناسی،1390(چاپ سوم). حسین ابوالحسن تنهایی، تهران: بهمن برنا

    جامعه شناسی در ادیان، حسین ابوالحسن تنهایی، تهران: بهمن برنا، ۱۳۷۳

    جامعه شناسی تاریخی اسلامی، حسین ابوالحسن تنهایی، تهران: بهمن برنا، ۱۳۷۸

    جامعه شناسی نظری اسلام، حسین ابوالحسن تنهایی، تهران: بهمن برنا، ۱۳۷۹

    جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی نظریه. حسین ابوالحسن تنهایی.۱۳۹۱(چاپ اول) این کتاب در فهم معرفت شناسی نظریه‌ها و شناختی صحیح تر از شکل گیری نظریه‌های اندیشمندان جامعه شناسی را بازگو می‌کند. شناختی عمیق تر نظریه‌ها و زمینه‌های شکل گیری آنها را در این کتاب می‌توان جستجو نمود.

    بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن درجامعه شناسی: دوران مدرنیته میانی. حسین ابوالحسن تنهایی. تهران: انتشارات علمی. بهار۱۳۹۱(چاپ اول):رویکردی جدید در طرح ریزی تحلیل نظریه‌ها در چهار مقوله ایستا شناسی، پویا شناسی، هستی شناسی و روش شناسی اندیشمندان بزرگ جامعه شناسی است. با خواندن این کتاب می‌توان به ارتباط معرفتی بزرگان جامعه شناسی که گاه جدای از یکدیگر پنداشته می‌شوند، پی برد. این کتاب به همه آنانی که به دنبالی درکی درست تر و برداشت‌هایی جدید از نظریه‌ها هستند، پیشنهاد می‌گردد.

    درآمدی بر نظریات جامعه شناسی: هفت مقاله در باب مبانی تاریخ و اندیشه، تهران: انتشارات خردمند، ۱۳۷۲

    تاریخ اندیشه و نظریات جامعه شناختی، جلد اول: پیشینیان: جامعه شناسی در ادیان، یزد: بهاباد، چاپ سوم، ۱۳۷۳

    نظریات جامعه شناسی، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ ششم، ۱۳۷۶

    تاریخ اندیشه و نظریات جامعه شناختی، جلد دوم: جامعه شناسی تاریخی اسلام، تهران: روزگار، ۱۳۷۸

    جامعه شناسی نظری اسلام، مطالعه گزیده‌هایی از نظریات جامعه شناختی و انسان شناختی متفکرین، فلاسفه و صوفیان مسلمان، مشهد: سخن گستر، ۱۳۷۹

 

مقالات حوزه جامعه شناسی

 

    بازنگری اکتشافی ازسنخ‌های آرمانی برای مدلهای جابه جایی

 

این مقاله قبلاً در مجله جامعه شناسی معاصر، نشریه علمی پژوهشی (ISC) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران سال ۲، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۹، به چاپ رسیده‌است. چکیده: به نظر می‌رسد در بررسی‌های موجود روش شناسی وبر، مدل سنخ‌های آرمانی شناخته شده توسط وی، با دو ابهام روبرو بوده‌اند: یکی ندیدن تاثیر مارکس برروش شناسی وبر و دیگری، وبه مراتب، ایستا نگریستن سنخ‌های آرمانی. این مقاله در پی بررسی این دو ابهام دردستگاه روش شناسی وبر، به ویژه، در موضوع سنخ‌های آرمانی، است.

 

    تحلیل نظری زمینه‌های جامعه شناسی معرفت بوردیو: تحلیل دیالکتیکی ملکه، میدان، سرمایه

 

این مقاله قبلاً در فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، سال اول، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۴، به چاپ رسیده‌است. چکیده: این مقاله درپی ارائهٔ تحلیلی نظری از ریشه‌ها و شالودهٔ نظریهٔ بوردیو در جامعه شناسی معرفت است. این تحلیل از شالوده‌های نظری مارکس آغاز نموده و بنا بر توصیهٔ برخی از صاحب نظران ادامهٔ کار مارکس را درنظریهٔ معرفت شناسی مید دنبال نموده و سرانجام با مقایسهٔ معرفت شناسی بلومر وفرم زمینه‌های مشترک را برای برسی نهائی معرفت شناسی بوردیو درحوزهٔ روابط دیالک تیکی میان ملکه، میدان وسرمایه‌های فرهنگی فراهم می‌نماید.

 

    بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دینی وسبک زندگی براساس نظریه وروش گافمن با تاکید برشهرکرمانشاه (این مقاله نخستین بار در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی رودهن، سال ۳، شماره ۶، بهار ۱۳۸۹به چاپ رسید.)

 

دکتر حسین ابوالحسن تنهایی و شمسی خرمی چکیده: مقاله حاضر به بررسی جامعه شناختی رابطه باورهای دینی با سبک زندگی براساس نظریه و روش گافمن درشهر کرمانشاه سال ۱۳۸۸پرداخته‌است. این بررسی درصدد است تا رابطه میان باورهای دینی و سبک زندگی مردم کرمانشاه را مورد سنجش قرار دهد. با توجه به اینکه کرمانشاه شهری است با آداب و رسوم و عقاید سنتی، اگر چه شهرنشینی در آن گسترش زیادی یافته و شیوه و سبک زندگی مردم مدرن و نوشده‌است اما هنوز باورهاو عقاید دینی بر شیوه زندگی آنان تسلط دارد. این پژوهش با چارچوبی نظری مبنی بر استفاده از نظریه و روش «اروینگ گافمن» از نظریه پردازان مکتب کنش متقابل گرایی نمادی انجام گرفته‌است. محقق درصدد بوده تا رابطه باورهای دینی با سبک زندگی افراد را در جلوی صحنه و پشت صحنه زندگی آنان مورد بررسی قرار داده و این ر ابطه را در این موقعیت‌ها مورد کنکاش و تبیین قرار دهد. برای رسیدن به این اهداف از روش میدانی با تکنیک مشاهدة مشارکتی و مصاحبه غیر رسمی بهره جسته تا بتواند افراد را از نزدیک مورد مشاهده قرار داده و از افراد شاخص در گروه نیز مصاحبه غیر رسمی به عمل آورده‌است. محقق دراین پژوهش افراد را دردو موقعیت جلوی صحنه و یک موقعیت پشت صحنه مورد مشاهده وبررسی قرارداده‌است. نتایج این تحقیق حاکی ازآن است که افراد درموقعیت جلوی صحنه جنبه‌ای ازخود را به نمایش می‌گذارند که مورد پذیرش دیگران و فرهنگ موجود جامعه قرار گیرند. در موقعیت پشت صحنه افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردارند زیرا تحت نظارت هنجارها و قوانین جامعه نیستند و به خاطر حفظ منزلت اجتماعی شان نقشی را ایفا نمی‌کنند. افراد در موقعیت پشت صحنه به میزان بیشتری به خود واقعی شان نزدیک می‌شوند در حالی که در موقعیت جلوی صحنه افراد بیشتر خود اجتماعی شده‌شان را به نمایش می‌گذارند. با این حال آنچه که از تحلیل مصاحبه‌های بعمل آمده با افراد شاخص گروه بر می‌آید؛ می‌توان گفت میان باورهای دینی و سبک زندگی افراد چه در جلوی صحنه و چه در پشت صحنه ارتباط برقرار است.

 

 &nbsp

/ 0 نظر / 176 بازدید