آسیب شناسی تاریخ اسلام

۲) عربی بودن منابع اولیه علم تاریخ اسلام؛ هر چه احاطه ی انسان بر ادبیات عربی قوی تر باشد، می تواند استفاده ی آسانتر و وسیع تری از آنها بنماید. میزان تسلط ادبی نسبت معکوس با احتمال خطا و اشتباه در فهم واستنباط از منابع مذکور دارد. احاطه ی کمتر درصد احتمال خطا را بالاتر می برد. بنابراین باید با احتیاط و دست به عصا راه رفت و با وجود شبهه در دلالت یا استنباط از جمله، زود تصمیم نگرفت و با اشخاص با تجربه در حوزه ی ادبیات یا تاریخ اسلام مشورت نمود.

۳) واما مستشرقان. توضیح این مطلب نیازمند چند نکته است:

۱/۳) دو نوع کار داریم: قدیمی و بَعدی. کار قدیمی، صرف جمع آوری گزارش های خبری تاریخی است؛ کاره ساده ی اولیه که در متون تاریخی انجام می شده است. کار بعدی، مقارنه و مقایسه ی آرا و استنتاج و استنباط از آنهاست. تحلیل و تعلیل تاریخ و یافتن علل و اسباب حوادث است تا بدانیم بر هر علتی چه معلولی مترتب شده است. مسکویه رازی که در قرن چهارم به تلخیص متن تاریخ طبری مبادرت ورزیده، تا حدّی درصدد استنتاجات بوده؛اما آنچه بر کتابش غلبه دارد؛ جنبه ی نقلی است. ابن خلدون مغربی در قرن هشتم توجه بیشتری به روابط علی معلولی و تحلیل عقلی تاریخ کرده است؛ به صرف نقل تاریخ بسنده نکرده و موازین عقلی را هم به کار گرفته است. در بین مورخان مسلمان، ابن خلدون بود که به این شیوه دست یازید؛ اما توسعه ی آن به خصوص در حوزه ی تاریخ اسلام توسط مستشرقان غربی صورت گرفته است؛ بنابراین ما در این زمینه ثانوی هستیم. آنها سپس از طریق تدوین برنامه های درسی مدارس و دانشگاه های کشورهای اسلامی، به طور غیر مستقیم اقدام به استعمار فکری مسلمانان کردند.

۲/۳) شیعیان جهان اسلام در اقلیت اند. منابع اولیه تاریخ اسلام، عمدتاً ترکیبی از قالب درسی غربی ها و محتوای مدنظر اهل سنت است. رشته تخصصی تاریخ اسلام در دانشگاه دایر شده و سابقه ای با این عنوان در حوزه های علمیه نداشته است. اگر هم کسی مطالعاتی داشته و استنباطاتی از منابع تاریخی کرده براساس ذوق و سلیقه خودش بوده و کار جمعی وجود نداشته است. بنابراین باید در استفاده از منابع مذکور دقت بیشتری معمول داشت و از توجه به منابع شیعی غافل نشد؛ بخصوص هنگامی که می خواهیم دست به قلم ببریم و محصول مطالعاتمان را بنویسیم. نویسندگی، نوعی قضاوت و صدور حکم است. باید محتاط بود؛ همان طور که حاکم و قاضی منصف و بی غلّ و غش حواسش را جمع می کند و نظر خود را ارزیابی می کند.

۳/۳) نمی خواهیم همه خاورشناسان را با یک چوب برانیم و بگوئیم که مغرض بودند و بر عکس، همه ی آنها را تبرئه کنیم و خوش بینانه بگوئیم که منصف بودند و مبنای کارشان علمی بود؛ در صورتی که می دانیم اصل تأسیس مکاتب استشراقی، با هدف نفوذ غربیان در جهان اسلام به شیوه ی تبلیغی تبشیری مسیحی بود؛ بدتر اینکه استعمار هم برای تحقق اهداف خود بر دوش این الاغ سوار شد. بسیاری از خاورشناسان، مغرض بودند و تنها درصد غرض ورزی هایشان متفاوت است. نقطه ی چالشی بزرگ و مهمّ ما در بررسی مسائل تاریخی، عدم اکتفا به کیفیت خوش آیند مقارنه، مقایسه و برداشت های صورت گرفته توسط خاورشناسان است. ما تو زردی اینها را کم ندیده ایم! لذا خیلی باید مراقب باشیم که کثرت رفرنس ها از منابع کهن، فریبمان ندهد. مرحوم بازرگان، مستشرقان را در نوع برخوردشان با پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله به چهار گروه تقسیم می کند؛ مغرض ترین هایشان دشمنی صد در صد دارند و معتدل ترهایشان قدری انصاف. خاورشناس منصف غربی که مؤمن به جنبه ی غیبی وحی نیست، درباره ی علت حضور حضرت برای عبادت در غار حرا طی ماه های رجب، شعبان و رمضان می گوید: «او نابغه ای بوده که برای تفکر و چاره اندیشی در مورد نجات مردم عرب به آنجا رفته است.» گر چه این توجیه برای او که به رسالت الهی پیغمبر صلی الله علیه وآله ایمان نیاورده، درست باشد، اما برای مورخ مسلمان نه و نمی توان به صرف توجیه خوش آیندش تحت تأثیر قرار گرفت و به آن استناد کرد. آقای ذبیح الله منصوری مترجم رسمی و ساواکی شاه برای آنکه مذهب کاذبی درست کند و بین ایرانیان و مرجعیت فاصله بیندازد، کتاب «امام صادق، مغز متفکر شیعه» را از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه می کند تا علم و عصمت و الهام غیبی امام را منکر شود. تبلیغات پر حجمی از آن سوی آب ها می شود که «آقا! آکادمیک باشید؛ موضوعی باشید؛ تحت تأثیر عقیده و مذهب قرار نگیرید؛ تاریخ را با عقیده یا کلام قاطی نکنید!» سخن درستی است که «هر چیزی به جای خویش نیکوست» این درست! قبول! اما تا کجا؟ تا گاو وماهی؟! آیا در مسلّمات دینی واعتقادی هم که برایشان اقامه برهان شده و به «دو دوتا چهار تا» رسیده ایم و با همان ادله و براهین می توانیم در مقابل همه مدعیان دفاع کنیم، نیز کوتاه بیائیم؟! گاهی ممکن است در موازنه ی مسئله ی اختلافی به نام دین و عقیده و امر تاریخی، آن قدر به امر تاریخی مطئمن شویم که مرجّح یکی از آن دو طرف اختلافی فکری و عقیدتی باشد؛ این اشکالی ندارد؛ امّا در مورد اصول نمی توان عقب نشینی کرد؛ مثلاً اگر از طرف تاریخ، ادعائی نقل شده باشد که منافی صد در صد – و نه خیالی – با عصمت پیغمبر صلی الله علیه وآله باشد، نمی توانیم که در اینجا عقیده مان به عصمت را نادیده می گیریم. اینها خطوط قرمز اعتقادی ماست و نباید تا این حدّ تحت تأثیر شعار جدایی تاریخ از عقیده قرار بگیریم. شایسته است چنانچه یکی از ما آگاهانه یا ناآگاهانه در مقاله اش تحت تأثیر یکی از نقاط چالشی قرار گرفت، دیگران به مقتضای فرمایش قرآنی «وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» و آیه ی شریفه ی «وذکّر فانّ الذکری تنفع المؤمنین» به او متذکر شوند.

تعریف شما از علوم انسانی چیست؟

«تعرف الاشیاء بمقابلاتها» تقسیم بندی عقلایی است که توسط غربی ها انجام شده و به علوم غیر صنعتی گفته می شود. طبقه بندی های دیگری هم در قرون گذشته توسط دانشمندان اسلامی فارابی و رازی انجام شده بود. که در کتاب چهار جلدی «تاریخ پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران» اثر جناب آقای دکتر ولایتی ذکر شده است. الحمد الله این کتاب به قدری زمینه پیدا کرده که ترجمه های متعدّد انگلیسی، اردو، فرانسه، ترکی واخیراً مالایایی (در مالزی ) هم یافته است. کتابی مستدل که منابع تمام موضوعاتش وجود دارد و برای هر کس قابل مراجعه، نقد و ارزیابی است. چرا قبلاً اعتنایی در این حدّ به «تاریخ تمدن و فرهنگ» و بخصوص عنوان «اسلامی» نبود؟ اگر هم بود، صرفاً تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی بود؛ زیرا برنامه های درسی دانشگاهی از غرب آورده و یکی از پیامدهای منفی اش بی توجهی به جنبه های دینی است. «تاریخ ایران و اسلام» یکی از دروس دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران در قبل از انقلاب بود که خدمات ایران به اسلام را بررسی می کرد و بر سر آن منّت می نهاد. دید یکجانبه ای که بی طرفانه نبود. شهید مطهری تدریس آن را به عهده گرفت و عنوانش را به «خدمات متقابل اسلام وایران» تغییر داد که با برخوردهای غیر علمی و قهر آمیز کسانی مواجه شد که همواره از آکادمیک بودن، موضوعی بودن و بی طرفانه بودن در مباحث علمی دم می زدند؛ لذا ایشان ناچار شد که ادامه ی مباحث را در حسینیه ارشاد پیگیری کند وبا استقبال شدید دانشجویان و مردم مواجه شد؛ به طوری که کاست سخنرانی های ایشان دست به دست می گشت.

آیا کشورهای عربی هم در موضوع تاریخ اسلام تحقیق می کنند و در راستای اهداف انجمن است؟

ارائه ی آثار ناشران عربی در نمایشگاه کتاب، دریچه ای برای آشنایی با تحقیقات مذکور است. علاوه بر مصر، لبنان و سوریه دانشگاهیان عربستان سعودی هم که برخی از آنها تحصیل کرده های کشورهای مذکورند، حداقل از نظر شکلی و فنی، بحث های تحقیقی و تدقیقی انجام داده اند، گر چه ممکن است با بسیاری از نتایجشان موافق نباشیم. کسانی که مشکل زبان (عربی) ندارند، می توانند از فعالیت های انجام شده اطلاع یابند.

 

 

صفحه نخست

جهانی شدن

آنتونی گیدنز

خلاصه کتاب موج سوم الوین تافلر

خلاصه کتاب تکوین جامعه شناسی نوین

خلاصه کتاب جهان رها شده گیدنز

اصول روزنامه نگاری

ژورنالیسم اینترنتی در ایران

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

مدل سوم ویلبر شرام

کمپین تبلیغات

مدیریت تبلیغات

برنامه ریزی رسانه ای

پیام های تبلیغاتی

تحقیقات بازاریابی

Marketing Research

دیوان شمس تبریزی (غزلیات)

جمشیدی:خوشحالم مرا با فردین مقایسه می‌کنند

تحقیقات ارتباطی متن آهنگ حقیقت داره دلتنگی

مدل سوم ویلبر شرام» گلایه از خدا و جواب سپهری :: ۱۳٩٢/۶/٢۶
» روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» جوامع فراصنعتی :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» روزنامه نگاری سایبر :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» فضای سایبر چیست | CyberSpace :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه رسانه ای :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» تئوری آشوب و کاربرد آن در مدیریت :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» مفاهیم اگزیستانسیالیسم و اومانیسم :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» هارپ چیست؟ :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» غول های رسانه ای جهان :: ۱۳٩٢/۶/۴
» عکسی در طبیعت زیبای طالقان :: ۱۳٩٢/۵/٩
» عکس تیمی یادش بخیر :: ۱۳٩٢/۴/۱۸
» نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به روحانی :: ۱۳٩٢/۴/٢
» اگر بی‌تفاوت باشیم محیط ورزشگاه‌ها آلوده‌تر می‌شوند :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» تراکتور از تیم‌های عربی انتقام می‌گیرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۵
» برخی از این داوران باید به خانه‌هایشان بروند :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» جملات زیبا و کوتاه از بزرگان :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» مکتب استقلالی ها فیر پلی باشد :: ۱۳٩۱/۱٠/۶
» عنوان مطالب شهرام اصغری :: ۱۳٩۱/۱٠/۵
» کوتاه ولی مفید :: ۱۳٩۱/٩/٧
» سیاسیون از اهالی ورزش درس بگیرند :: ۱۳٩۱/۸/۱۶
» ال کلاسیکو یا دنیای مد فوتبال :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» آیا فقط ورزشکاران می‌توانند دل مردم را شاد کنند؟ :: ۱۳٩۱/٧/۱
» با چنان عشقی زندگی کن... :: ۱۳٩۱/۴/٢۴
» اصفهان نصف جهان است اگر تبریز نباشد :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» مطالب کوتا زیبا :: ۱۳٩٠/۱٢/۴
» مصاحبه شهرام اصغری با خلبان شجاع ایران زمین هوشنگ شهبازی :: ۱۳٩٠/۱۱/۶
» شاهکار دوم کاپیتان شجاع کشورمان هوشنگ شهبازی :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» مصاحبه با حمید استیلی سرمربی پرسپولیس :: ۱۳٩٠/٧/٢۶
» سایت خبرنگار :: ۱۳٩٠/٧/٢۶
» شعر بسیار زیبا :: ۱۳٩٠/۴/٧
» جواب دایی از اسپانیا به باشگاه پرسپولیس :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» یک شعر زیبا از مهران مدیری :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» نیم ثانیه قبل از سونامی :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» عملکرد موفق جواد نکونام در جدال با ستارگان بارسلونا :: ۱۳٩٠/٢/۵
» متن کوتاه و زیبای کلینیک خدا :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» شغل شریف خبرنگاری :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۴
» بیماری وسواس و درمان بدون دارو :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» بازوی قضا...صد کافر اندازد ز پا تا یک مسلمان پرورد :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» ماجرا و داستان شهلا و لاله :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» فلسفه قیام عاشورا :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» چرا افکار عمومی از اعدام شهلا جاهد خوشحال نشد؟ :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» شعری زیبا از مولوی :: ۱۳۸٩/٩/۸
» نتایج نهائی بازی های آسیائی گوانگجو چین 2010 ...ایران چهارم شد :: ۱۳۸٩/٩/۶
» خدا آخر و عاقبت همه را به خیر کند :: ۱۳۸٩/۸/٩
» عشق از نگاه جبران خلیل جبران :: ۱۳۸٩/۸/٩
» خلاصه ای از داستان لیلی ومجنون به روایت نظامی :: ۱۳۸٩/۸/٩
» چند مطلب کوتاه و آموزنده :: ۱۳۸٩/۸/٢
» نقاشی عکس شهرام اصغری :: ۱۳۸٩/٧/٢٢
» هوای لحظه هایم بارانی که می شود :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» آیا می دانستید؟ :: ۱۳۸٩/۶/۳۱

وبلاگ، پرشین بلاگ، شهرام اصغری، خبرنگار ورزشی نویس، روابط عمومی، جامعه شناسی، رسانه، نویسنده : شهرام اصغری، نویسنده شهرام اصغری، shahram asghari، خبرنگار، ارتباطات، خلاصه کتاب، ژورنالیسم، ماکس وبر، فضای سایبر، شهرام اصغری reporter، بازاریابی، سایبر، آنتونی گیدنز، اصغری شهرام، شهرام اصغری خبرنگار ورزشی، http://wwwpetprir/category/articles/، عنوان مطالب شهرام اصغری، مدل ارتباطی، مدل ارتباطی لاسول، خلاصه تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات، پاول فلیکس لازارسفلد paul felix lazarsfeld، مدل سوم ویلبر شرام، ویلبر شرام، وبر و جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی معرفت وبر، سیلویو برلوسکنی، marketing research، شهرام اصغری نویسنده و روزنامه نگار، تحقیقات بازاریابی، تراکتور انتقام، سریال پژمان، اگر بی‌تفاوت باشیم محیط ورزشگاه‌ها آلوده‌تر می‌شو، مردم‌سالاری شهرام اصغری، اصغری، مارپیچ سکوت، کاربرد نظریه های ارتباطی در روابط عمومی، دانلود آهنگ حقیقت داره دل تنگی احسان خواجه امیری، تحقیقات ارتباطی، نظریه های ارتباطی، وظایف روابط عمومی در بحران، تفاوتهای روابط عمومی و تبلیغات، تبلیغات پروپاگاندا، انواع مدل های ارتباطی، کتاب، کارلوس کی روش تیم ملی، روزنامه نگاری سایبر، امیل دورکیم، تاریخ تحلیلی، عصر مجازی، خبر و اصول خبر نویسی، رشته علوم ارتباطات اجتماعی، رشته علوم ارتباطات اجتماعی چیست؟، ژورنالیسم اینترنتی در ایران، ژورنالیسم اینترنتی، روزنامه های آنلاین، اصول روزنامه نگاری، خبرنگاری اصول خبرنگاری، وجدان و شرف، آنتونیو گیدنز، خلاصه کتاب تکوین جامعه شناسی نوین، تکوین جامعه شناسی نوین، خلاصه کتاب موج سوم الوین تافلر، موج سوم الوین تافلر، الوین تافلر، جهانی شدن در روابط عمومی، گذری بر تاریخ تحلیلی صدر اسلام، جامعه‌شناسی ماکس‌وبر و انواع اقتدار، جریان‌های ارتباطی، درس کتاب، قفس آهنین ماکس وبر، قفس آهنین، نظریه های جامعه شناسی امیل دورکیم، اصول سرپرستی و روابط عمومی، اصول خبر، جامعه‌شناسی معرفت، جامعه‌شناختی، بینش جامعه‌شناسی، بینش جامعه شناختی به مثابه نقد هنری، وبلاگ شهرام اصغری، جامعه‌شناسى سیاسى، متن آهنگ حقیقت داره دلتنگی، روابط عمومی از حاشیه تا متن، همگان public، دیدگاه‌ خاموش، ال کلاسیکو یا دنیای مد فوتبال نویسنده : شهرام ا، دکتر شریعتی، لازارسفلد، شرام، سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه، کارل یاسپرس، public، دیوان شمس تبریزی، شهرام اصغری نویسنده ورزشی، جامعه اطلا‌عاتی، روزنامه های الکترونیک راهی به سوی توسعه رسانه ای، روزنامه های الکترونیک، سیستم هارپ haarp، existentialism، خبرنگا، خلبان هوشنگ شهبازی، هوشنگ شهبازی، بازاریابی به زبان ساده، احمد روستا، چشم انداز کتاب در عصر جدید، چشم انداز کتاب، سوار بر موج چهارم، عصر مجازی و جرائم فضای سایبر، فضای سایبر cyberspace، رتباطات، توهم دانایی در عصر نادانی، گزیده ای در باب ارتباطات انسانی، khabarnegarcom، خبرنگار خطرنگار reporter، سایت خبرنگار، عناوین مطالب وبلاگ، تئوری آشوب و کاربرد آن در مدیریت، کمپین تبلیغات، cyberspace، فضای سایبر چیست | cyberspace، روزنامه های الکترونیک، جوامع فراصنعتی، جوامع صنعتی، گلایه از خدا و جواب سپهری، علی شرعتی، روزنامه نگاری، عکس متنی، متن عکس، اصول خبر نویسی، نقد هنری، عکس تیمی یادش بخیر، سیستم های باز، رسانه، کارکرد رسانه ها، سازگاری اجتماعی، جریان دوم، مطالب شهرام اصغری، نوشته های شهرام اصغری، دیوان شمس تبریزی (غزلیات)، کتاب شمس، تحقیقات بازاریابی (marketing research)، مدرنیته، عصر جدید، اومانیسم، دیجیتال، الکترونیک، بینش، دورکیم، خلبان، دیوان شمس، شهرام، نظریه، بحران، جهانی شدن، آشوب، پروپاگاندا، هابرماس، ترانه و شعر، پرسپولیس، موج، تراکتور، توسعه، علمی کاربردی، آلمان، خبرنگاری، تعریف، ارتباط، احسان خواجه امیری، کاربرد، دانلود، شعر، عکس، تاریخ، تصویر، عصر، تبلیغات، اصفهان نصف جهان است اگر تبریز نباشد، خطرنگار، سهراب سپهری، یادداشت ورزشی شهرام اصغری در روزنامه مردم سالاری، کوتاه ولی مفید، مدل های ارتباطی، روپرت مرداک، مکتب استقلالی ها فیر پلی باشد، جملات زیبا و کوتاه از بزرگان، ارتباطات بین‌الملل، برخی از این داوران باید به خانه‌هایشان بروند، haarp، روابط عمومی و تبلیغات، جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، جامعه شناس، public relations، دانلود pdf، جامعه شناختی، نظریه های ارتباط جمعی، تراختور، موج دوم، جامع علمی کاربردی، هارپ چیست؟، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، فراصنعتی، online، اگزیستانسیالیسم، برنامه ریزی، ارتباطات انسانی، جامعه‌شناسی، پژمان جمشیدی، مدیریت تبلیغات، موج چهارم، پژمان، جهانی سازی، صفحه نخست، media، نظریه های جامعه شناسی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، علوم ارتباطات اجتماعی
/ 0 نظر / 481 بازدید