نظریه تزریقی (گلوله جادویی)

 

پیشنهاد به مهران مدیری - سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴
مخالف خروج فرزندانم از کشور شدم - دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴
هرگز برای استقلالی ها شعر نمی گویم - دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴
من و هادی به هم سازیم و بنیادش براندازیم! - سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳
طنزهای واقعی - سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳
از درخشان زبل تا مافیای مجیدی - سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳
مخالفان کی‌روش شمشیر به دست و آماده باش! - سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳
طنزهای واقعی هفته - سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳
معاونان وزیر ورزش با فوتبال بیگانه‌اند - سه شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۳
آقای وزیر! در عمل ثابت کنید - چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳
خرابه‌های پرسپولیس! - سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳
آشپزباشی چشم‌بادامی - سه شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۳
مردم، قربانی دعوای فدراسیون فوتبال و صداوسیما - سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳
گل میلاد مثل داربی 52 - سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳
یک بانو موفق ترین ورزشکار ایران! - سه شنبه بیست و دوم مهر

 

/ 0 نظر / 105 بازدید